Πολιτική επιστροφής-αλλαγής προϊόντων

Προϊόντα τα όποια έχουν ήδη παραληφθεί δεν επιστρέφονται χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της εταιρίας ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ.

Οι ειδικές κατασκευές δεν επιστρέφονται.

Μενού