Παραγγελίες – Όροι παράδοσης – Τιμές

Οι παραγγελίες δίνονται με βάση τους κωδικούς και τις περιγραφές των προϊόντων του τιμοκαταλόγου.

 


 

Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται με ευθύνη του αγοραστή. Ο πωλητής δεν φέρνει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές προϊόντων κατά την διακίνηση τους.

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ της ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ Χ &ΣΙΑ ΕΕ και του αγοραστή αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης


 

Οι τιμές αναφέρονται σε προϊόντα παραδοτέα στην αποθήκη του εργοστασίου με την συσκευασία.

Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον αγοραστή.

Οι τιμές αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α.

Μενού