Δείτε το νέο μας μοντέλο «Λιπαντήρας Οριζόντιος 220Lit»

Σας παρουσιάζουμε το νέο προϊόν της εταιρείας μας “GeorgantiS”: Οριζόντιος Λιπαντήρας 220 Lit.
Κατασκευάστηκε σε οριζόντια μορφή, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή εσωτερικά και εξωτερικά. Οι λιπασματοδιανομείς ή αλλιώς λιπαντήρες συνδέονται με έναν κεντρικό αγωγό νερού, οι οποίοι διανέμουν άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά το λίπασμα στο αρδευτικό δίκτυο.

Στους Λιπαντήρες-GeorgantiS υπάρχει πρώτον η δυνατότητα προσθήκης extra βαλβίδων για τον έλεγχο της ροής του νερού, ώστε να μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί η έγχυση του λιπάσματος. Δεύτερον, η δυνατότητα να προστεθεί Χωνί λιπάσματος και τρίτον να συνδεθεί με οποιοδήποτε  Φίλτρο – GeorgantiS.

Μενού