Ροζέτες Λεβητοστασίου

Κωδικός Χαρακτηριστικά
80.03.15.001 Πλαστικες Ροζέτες Λεβητοστασίου (1/2 Inch – Φ.27)
80.03.15.002 Πλαστικές Ροζέτες Λεβητοστασίου (1 Inch – Φ.38)
80.03.15.003 Πλαστικές Ροζέτες Λεβητοστασίου (1 + 1/4 Inch – Φ.49)
80.03.15.004 Πλαστικές Ροζέτες Λεβητοστασίου (1 + 1/2 Inch – Φ.54)
80.03.15.005 Πλαστικές Ροζέτες Λεβητοστασίου ( Φ.35)
80.03.15.006 Πλαστικές Ροζέτες Λεβηστασίου (Φ.42)
80.03.15.008 Πλαστικές Ροζέτες Λεβητοστασίου (Φ.32)
80.03.15.009 Πλαστικές Ροζέτες Λεβητοστασίου (Φ.57)
80.03.15.010 Πλαστικές Ροζέτες Λεβητοστασίου (Φ.39,5)
80.03.15.011 Πλαστικές Ροζέτες Λεβητοστασίου (Φ.55)

Δείτε επίσης

Μενού